Υποσταθμοί μέσης τάσης

H ΜΕΤΑΛ ΑΞΩΝ Α.Ε εξειδικεύεται στην συντήρηση υποσταθμών μέσης τάσης. Οι εργασίες διενεργούνται από κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό, ειδικό εξοπλισμό και τα κατάλληλα όργανα.

Ενδεικτικές εργασίες συντήρησης Υποσταθμού Μέσης Τάσης

 • Καθαρισμός και Έλεγχος Ακροκιβωτίων Μ.Τ.
 • Σύσφιξη ακροδεκτών καλωδίων Μ.Τ.
 • Έλεγχος – Δοκιμή Διακοπτών Μ.Τ.
 • Έλεγχος μπαρών – γενικές συσφίξεις ακροδεκτών.
 • Έλεγχος σωστής λειτουργίας των μηχανικών μανδαλώσεων.
 • Έλεγχος και συντήρηση μονωτήρων.
 • Γενικός καθαρισμός του εσωτερικού των πινάκων Μ.Τ.
 • Έλεγχος διηλεκτρικής αντοχής ελαίου Μετασχηματιστή.
 • Συμπλήρωση λαδιού σε Μετασχηματιστή.
 • Γενικός καθαρισμός χώρου Υποσταθμού.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης των Υποσταθμών  μέσης τάσης που εφαρμόζουμε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επικοινωνήστε μαζί μας

© 1989 - ΜΕΤΑΛ ΑΞΩΝ Α.Ε.
     Φιλοξενία Ιστοσελίδων | Domain Name