Υδροβολή - Αμμοβολή

 

Η ΜΕΤΑΛ ΑΞΩΝ Α.Ε με άριστα καταρτισμένο τεχνικά προσωπικό και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες  καθαρισμού τοίχων, μαρμάρων και μεταλλικών επιφανειών, από σαθρά χρώματα και ρύπους, με πιεστικά μηχανήματα υδροβολής ή αμμοβολής.

  • Απομάκρυνση  πέτρινων αρμών σε βάθος
  • Απομάκρυνση σοβά, χρώματος ή τσιμέντου
  • Απομάκρυνση βιομηχανικών υπολειμμάτων και υλικών
  • Απομάκρυνση διαβρωμένων επιφανειών (μούχλα, σκουριά).
  • Πλύσιμο βιομηχανικών εγκαταστάσεων, αποθηκών, δεξαμενών καυσίμων.
  • Απομάκρυνση ανεπιθύμητων δομικών υλικών επικάλυψης.

 

 

 

© 1989 - ΜΕΤΑΛ ΑΞΩΝ Α.Ε.
      Φιλοξενία Ιστοσελίδων | Domain Name