Τεχνικό Γραφείο

 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Άρης Ιωαννίδης

Διπλ. Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Κινητό: 6932301205

Θεοφανώ Α.Ιωαννίδη

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
MSc in Structural Steel Design ( Μεταλλικές Κατασκευές ) and
Business Management, Imperial College London
Ενεργειακός Επιθεωρητής (Α.Μ.9968)
Κινητό: 6936880650

Γιούμης Αστ. Κων/νος

Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχ. Η/Υ Α.Π.Θ.
MSc in Biomedical Engineering and Medical Imaging, University College London (UCL)
Ενεργειακός Επιθεωρητής (Α.Μ. 8074)
Κινητό: 6947434337

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Θεοφανώ Α.Ιωαννίδη
Εργολήπτης Δημοσίων Έργων (Ε.Δ.Ε.)
Εργοληπτική Εταιρεία 1ης Τάξης (Αρ. ΜΕΕΠ: 25080)

ΕΡΓΑ:

 • Συντήρηση - Καθαρισμός Δεξαμενών Καυσίμου σε Μονάδες της Αεροπορίας ( 131 ΣΜ, 111ΠΜ, 114ΠΜ, Μονάδες  ΑΤΑ, 120 ΠΕΑ , κλπ) (2008 - έως σήμερα)
 • Επέκταση Νεκροταφείου Μακρυχωρίου (2013)
 • Καθαρισμός και Αποκατάσταση της Παραδοσιακής Κρήνης που βρίσκεται στην Τ.Κ. ζωοδόχο Πηγή του Δήμου Φαρσάλων  της Π.Ε. Λάρισας  ( 2014)
 • Συντήρηση και Επισκευή Στηθαίων Ασφαλείας - Δήμος Λαρισαίων (2016)

 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

 • Εργασίες Πολιτικού Μηχανικού
 • Έκδοση Οικοδομικών Αδειών
 • Βεβαιώσεις Νομιμότητας
 • Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
 • Άδειες Γεωτρήσεων
 • Ενεργειακές Επιθεωρήσεις – Έκδοση Πιστοποιητικών Εν. Απόδοσης
 • Μελέτες Η/Μ
 • Πιστοποιητικά Πυροπροστασίας
 • Άδειες Λειτουργίας Επιχειρήσεων

 

© 1989 - ΜΕΤΑΛ ΑΞΩΝ Α.Ε.
     Φιλοξενία Ιστοσελίδων | Domain Name