Μηχανουργικές Εργασίες

 

Οι δυνατότητες του εξοπλισμού μας, καθώς και οι χώροι των εγκαταστάσεών μας, επιτρέπουν την σχεδίαση και παραγωγή μηχανολογικών εξαρτημάτων, εφαρμογών και την εκτέλεση σύνθετων και βαρέων μηχανουργικών εργασιών, ανάλογα με κάθε απαίτηση.

  • Πλήρως Εξοπλισμένο Μηχανουργείο
  • Εργασίες Κοπής – Συγκόλλησης
  • Μεταλλικές Κατασκευές

 

 

© 1989 - ΜΕΤΑΛ ΑΞΩΝ Α.Ε.
      Φιλοξενία Ιστοσελίδων | Domain Name