Καθαρισμός Δεξαμενών

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 • Άντληση καταλοίπων καυσίμου-σκουριάς-νερού από τον πυθμένα της δεξαμενής.
 • Πλύσιμο - Καθαρισμός δεξαμενής με Υδροβολή.
 • Εξαερισμός δεξαμενής.
 • Πιστοποιητικό Gas Free.
 • Έλεγχος – Επισκευή τυχόν ρωγμών-διαρροών.
 • Καθαρισμός δεξαμενής με Αμμοβολή.
 • Βαφή με αστάρι εποξειδικής βάσης.
 • Βαφή ασταρωμένης επιφάνειας με εποξειδικές ρητίνες σε δύο στρώσεις.
 • Επιστρωμάτωση δεξαμενής με υαλοΰφασμα (laminating)
 • Ογκομετρικοί Πίνακες.

 

Μας εμπιστεύονται:

 • Πολεμική Αεροπορία
 • Γενικό Επιτελείο Στρατού
 • Δήμοι – Περιφέρειες

 

 

 

 

© 1989 - ΜΕΤΑΛ ΑΞΩΝ Α.Ε.
     Φιλοξενία Ιστοσελίδων | Domain Name